Att tala om genus med ingenjörsutbildare: Ett personligt inlägg om disciplinära kulturer och kommunikationsproblem

TitleAtt tala om genus med ingenjörsutbildare: Ett personligt inlägg om disciplinära kulturer och kommunikationsproblem
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2005
AuthorsSalminen-Karlsson, M.
EditorMellström, U., and B. Berner
Book TitleKunskapens vägar och forskningens praktik. En vänbok till Boel Berner.
Pagination71-86
PublisherArkiv
CityLund