Biblio

Export 2 results:
[ Author(Desc)] Title Type Year
Filters: Author is Salminen-Karlsson, Minna  [Clear All Filters]
S
Salminen-Karlsson, M., "Att tala om genus med ingenjörsutbildare: Ett personligt inlägg om disciplinära kulturer och kommunikationsproblem", Kunskapens vägar och forskningens praktik. En vänbok till Boel Berner., Lund, Arkiv, pp. 71-86, 2005.
Salminen-Karlsson, M., "Gender-inclusive Computer Engineering Education: Two Attempts at Curriculum Change", The International Journal of Engineering Education, vol. 18, pp. 430-437, 2002.